Historien om lokalene til Enoteca Svanen

Enoteca Svanens lokaler er fredet og Byantikvaren kan fortelle om en lang og spennende historie i tidligere Svaneapoteket i Karl Johans gate:

Arkitekt og byggherre

Arkitekt Ove Laurentius Ekman (1847 - 1921) har tegnet både bygningen og Svaneapotekets interiør. Bygningen ble byggemeldt 22. juni 1895 med apoteker Waldemar Eckell som byggherre. Den 3. desember 1896 flyttet "Svanen" inn i sine nye lokaler i den nyoppførte gården mellom Stortorvet og Karl Johans gate.

Oslos best bevarte butikklokaler

Bygningen var moderne for sin tid med en av Kristianias første sertifiserte personheiser og en passasje mellom Karl Johans gate og Torvet, og med store speilglassvinduer inn til apotekets "officin". Interiøret i apoteket er ansett som Oslos best bevarte butikklokale fra før århundreskiftet, unikt i landsammenheng, men regnes også som et av Europas vakreste bevarte butikkinteriører.

Innredningen er i nyrenessansestil, utført i mahogni med felter av lys amerikansk lønn med søyler av norsk, hvit marmor. Det opplyses i Tidskrift for Apothekervæsen for 1896 s. 187, at innredningen i Svaneapotekets offisin er tegnet av arkitekt Ove Ekman og utført av snekkermester Johan Engström. Dette viser at innredningen er laget som spesialbestilling av en snekkermester i Kristiania og ikke utført som et prefabrikkert butikkinteriør.

Taket av Gustav von Krogh

Det ruteoppdelte glasstaket, består i sin helhet av glassmalerier med symbolske motiver som knyttes til farmasiens og medisinens verden. Taket er utført av Gustav von Krogh (1829 -1913), datidens mest kjente dekorasjonsmaler. Taket er inndelt i fire store hovedfelter der det på hver side er motiv av Svanen.

Denne er fremstilt mellom Merkurstaven og Eskulapstaven, som i den greske mytologi er handelens og medisinens symboler. Det ene midtfeltet forestiller Hygia med slangen, som er den greske gudinnen for sunnhet. Det andre feltet forestiller Asklepios (Eskulap), legekunstens gud, også han med en slange. Asklepios holder en stav i hånden, og staven med slangen som tvinner seg rundt, er blitt et internasjonalt symbol for legekunst.

Mellom hovedfeltene i taket er det avbildet viktige legeplanter som Piggeple, Revebjelle, Belladonna, Perikum, Bulmurt og opiumsvalmuer. Rundt takets hovedfelter går en bord med opiumsvalmuer, olivenblad, vinløv og Røde kors symbol som også er motiver som forbindes med farmasi.

Restaureringen av Svaneapoteket 1963 - 1965

I Svaneapotekets historie har nok apotekerne og ildsjelene Ragnar og Unni Mørk vært helt avgjørende for at interiøret har overlevd nær uendret frem til i dag. Da Ragnar Mørk fikk bevilling til å drive Svaneapoteket ved Kgl. Res. Av 30.januar 1959, hadde eiendommen og apotekets lokaler tydelige tegn på forfall. Det viste seg at en ombygging av lokalene i kjelleren, og en omfattende modernisering og restaurering av offisinet var nødvendig for å kunne drive apotek på en faglig og økonomisk forsvarlig måte.

Arbeidene som ble gjennomført for 50 år siden holder svært høy kvalitet. Svaneapoteket gjennomgikk en nennsom, hensynsfull og svært godt tilpasset modernisering i årene 1963 - 1965. Det var snekkermester Arne Bjørke i Porsgrunn (1903 - 1980), som fikk oppgaven med å gjennomføre en restaurering av offisinet fra 1896, et arbeid som pågikk i nesten 2 år. Store deler av lokalet var i denne perioden konstant ute av drift og ca. 1/3 av inventaret ble laget nytt.

Disse arbeidene ble utført ved Bjørkes møbelverksted på Osebakken i Porsgrunn. To av Bjørkes medarbeidere, Harald Wold og Rolf Christiansen utførte det meget omstendelige arbeidet med å demontere, reparere og pusse opp alt det gamle inventaret, samt føye sammen og tilpasse gammelt og nytt.

Etter som restaureringsarbeidene skred frem ble det involvert en lang rekke kunsthåndverkere, treskjærere, gjørtlere, glassblåser, Porsgrunds Porselensfabrik m.v. for forskjellige spesialoppdrag. Et eksempel er dørhåndtakene formet som en svane som ble støpt i bronse etter treskjærer A.E. Fridstrøms modell.

En annen som bidro under den store restaureringen var John Bøhle som bidro med tegninger til ytterdører og arbeidstegninger til det vakkert utførte glassarbeidet (1962) med svanemotiv som skjermer resepturen for innblikk fra gaten. Han bidro også med tegninger til integrering av klokken med en gullsvane på toppen av fondveggen.
Klokkekassen hadde før vært en løs del på toppen av fondveggen, som nå ble en integrert del av i interiøret.

Formålet med fredningen er å sikre Svaneapotekets salgslokale som et særdeles sjeldent og verdifullt interiør.

Kilde: Byantikvaren
Svaneapoteket i 1896
Svaneapoteket i 1896
Svaneapoteket 1963-1965
Svaneapoteket 1963-1965
Svaneapoteket blir Enoteca Svanen i 2014
Svaneapoteket blir Enoteca Svanen i 2014